Budynek mieszkalno-usługowy w Krakowie

Zakres prac i technologia:
– odsłonięcie kostki brukowej, usunięcie istniejących warstw do poziomu płyty stopowej piwnic
– oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie szczelin zaprawą cementową
– zagruntowanie powierzchni materiałem KÖSTER Polysil TG 500
– wykonanie faset uszczelniających produktem KÖSTER Sperrmortel
– wykonanie warstwy hydroizolacji mikrozaprawą uszczelniającą KÖSTER NB1
– wykonanie hydroizolacji ciężkiej za pomocą masy bitumicznej KÖSTER Bikuthan
– odtworzenie stanu pierwotnegoPowrót do galerii >