Dom mieszkalny w m. Zakrzowiec k/ Krakowa

Zakres prac:
– zbicie i utylizacja zawilgoconych tynków
– usunięcie ziemi z pomieszczeń piwnicznych
– wykonanie ciągu odwiertów wzdłuż posadowienia wszystkich ścian piwnicznych
– wykonanie iniekcji ciśnieniowej preparatem KÖESTER Mautrol 2K (przepona pozioma)
– zaślepienie otworów poiniekcyjnych pęczniejącą zaprawą wodoszczelną KÖESTER Wasserstop
– wykonanie posadzek na gruncie w oparciu o następujący układ warstw: podsypka z piasku, chudy beton, styropian gr. 5cm, folia PE, wylewka zbrojona gr. 5cm
– gruntowanie pow. przeznaczonej do wewn. izolacji pionowej głębokopenetrującym preparatem gruntującym KÖESTER Polysil TG500
– wykonanie uszczelniających faset wyoblających na styku ścian z posadzką produktem KÖSTER Sperrmortel z dodatkiem emulsji uplastyczniającej KÖESTER SB Haftenmulsin
– wykonanie wewn. hydroizolacji pionowej do wysokości 1m produktem KÖESTER NB 1
– gruntowanie pow. przeznaczonej do izolacji głębokopenetrującym preparatem gruntującym KÖESTER Polysil TG500
– wykonanie bezszwowej poziomej powłoki hydroizolacyjnej wraz z wywinięciem na ściany do wysokości 15cm preparatem KÖSTER NB Elastik zbrojonym matą elastycznąPowrót do galerii >