Dom mieszkalny wielorodzinny w Krakowie

Technologia i zakres prac:
– usunięcie opaski opaski z płyt betonowych
– etapowe odsłonięcie ścian fundamentowych do poziomu posadowienia
– oczyszczenie, gruntowanie powierzchni preparatem głębokopenetrującym
– wykonanie fasety wyoblającej na styku ławy i ściany fundamentowej
– wykonanie podkładowej hydroizolacji pionowej produktem KÖSTER NB1
– wykonanie systemowej hydroizolacji KÖSTER Bikuthan 2K
– montaż izolacji mechanicznej- folia kubełkowa z wykończeniem listwą zamykającą
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem
– odtworzenie stanu wyjściowego opaskiPowrót do galerii >