Port lotniczy Katowice- Pyrzowice

Zakres prac:
– wypompowanie wody zalegającej w studzienkach
– oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni studzienek preparatem KOESTER Polysil TG500
– wykonanie bruzdy styku roboczego
– uszczelnienie styku roboczego w technice iniekcji ciśnieniowej przy użyciu żywic PUR KOSTER IN 2
– uszczelnienie styku roboczego zaprawą wodoszczelną KOSTER Wasserstop
– wykonanie faset wyoblających produktem KOSTER Sperrmortel o promieniu 5 cm
– wykonanie hydroizolacji krystalizującej, odpornej na negatywne parcie wody: KOESTER Spermortel/ KOSTER NB1Powrót do galerii >