Zamek Królewski na Wawelu

Prace wykonane w 2016 roku na dachu jednego z budynków Zamku Królewskiego na Wawelu. Polegały na hydroizolacji koryta zlewowego w technologii płynnych powłok bitumicznych Canada Rubber poprzez:
– oczyszczenie powierzchni
– likwidację pęcherzy papy termozgrzewalnej
– zabezpieczenie łączeń arkuszy papy za pomocą Canada Rubber N500 i pasów włókniny zbrojącej
– wykonanie powłokowej warstwy hydroizolacyjnej Canada Rubber N500
– zamontowanie nowych wpustów dachowych i ich hydroizolację za pomocą Canada Rubber N500Powrót do galerii >